Heart to Heart Soul to Soul 

Shamanic Reiki 

The Path of Bodhisattva

“The Way of Compassionate Service”

Dr. Mikao Usui

Dr. Usui is the founder of Reiki. He was a spiritual man and received the symbols through inspiration by fasting & meditations on the mountaintop Kurama. 
This is a traditional Native American way or Shamanic way of finding one’s Self and bringing that gift into the World. 

Learning to see is really learning to see what is real and essentially shamanic. In dr. Usui’s words the mind and heart blended as one. 
In Japanese the character Rei means mystery, gift, holy, nature spirit or invisible spirit. Ki means life-force energy, so Reiki means guided life-force energy or healing energy that has his wisdom guided by the Spirit ( God, the Universe, Buddha, Krishna, The Great Spirit).
Life-force energy is all around us, available to everyone, every flowing. It is utterly abundant and only limited by one’s ability to consciously use it. 

Every human has the natural ability to heal self and others, but it must be “ turned on” for it is locked with the DNA. 

Dr. Usui’s memorial stone

The symbol for Reiki can be broken down into its components parts with:

The Bottom: the wavy lines representing Ki or life-force energy, as the mist
The top: the umbrella shape and horizontal lines are falling rain
The middle: three box shapes are the mouth of people upturned and open in awe, as the mist
In the center: the T-shape with the two inverted V’s

Together the symbols says:

Shaman who makes rain

Just for today

I will not be angry

I will not worry 

I will do my work honestly 

I will be grateful for my many blessings 

I will be kind to all beings

Reiki Symbols

Cho Ku Rei

Verbind de energie in eenheid
verbind de Chi en de ziel
plaats de energie hier
De energie is hier


Met dit krachtsymbool kan je de energie vergroten of verkleinen met de handen. Intuïtief gebruik je alleen de rechterhand of linkerhand of beiden tegelijk. 

De linkerhand staat in contact het Yin-aspect, het vrouwelijke en kosmische.  De rechterhand staat in voor het Yang-aspect, mannelijk en aards.

Bij het maken van Cho Ku Rei wordt de energie geïntensiveerd tot een wervelwind en doorgegeven aan de te ontvangen persoon. Met de handen kan de energie naar boven, het spirituele, worden gestuurd. Of maak de beweging naar beneden, de aarding. 

De Kracht van Cho ku rei komt in verschillende vormen voor. Cho ku rei kan als een katalysator worden gebruikt voor fysieke genezing, reiniging of zuivering. Het kan ook worden gebruikt om de aandacht (focus) ergens op te vestigen.

Cho ku rei is een schitterend middel om bij healings te gebruiken.

Sei He Ki

Ik ben de boog

de pijl

en het doel

Sei he ki symboliseert harmonie. Het is een middel om heling te geven op het

emotionele gebied en doorbreekt blokkades m.b.t. vrede, harmonie en evenwicht. Deze intentie kan men ook gebruiken tijdens behandelingen voor verslaving of depressie om het spirituele evenwicht van het lichaam te herstellen. Of om mensen te helpen herstellen van fysieke of emotionele trauma's uit het verleden of om negatieve energieën te deblokkeren. 

In combinatie met het symbool Cho Ku Rei kunnen ruimtes energetisch gereinigd worden. 

Hon Sha Ze Sho Nen

Geen verleden, heden of toekomst
De Boeddha in mij reikt de Boeddha in jou om verlichting en vrede te bevorderen je bent onbeperkt en
onbegrensd


Het symbool Hon Sha Ze Sho Nen wordt gebruikt bij het verzenden van qi over lange afstanden. De verbinding is de Brug tussen mensen en dieren in alle dimensies van tijd en ruimte. Het betekent in feite geen verleden, geen heden, geen toekomst en overstijgt tijd en plaats. 

Het symbool bestaat uit vijf verschillende Chinese karakters en wordt soms pagode genoemd vanwege het torenachtige uiterlijk van de personages wanneer ze worden uitgeschreven.

Door de tijdloosheid kan Hon sha ze sho nen zichzelf ook transformeren in een sleutel die de Akasha-kronieken zal ontsluiten, waarvan sommige beoefenaars denken dat het een bron is van al het menselijke bewustzijn. Alle gedachten en gevoelens van vorige levens zijn opgeslagen in het Universum in de Akasha-kronieken. Voor de reiki practitioner  is het dus een essentieel hulpmiddel om Karmische behandelingen te kunnen geven, te werken aan het innerlijke-kind- of vorige levenskwesties van cliënten. Dai Ko Myo

Verlichting, innerlijke kennis en waarheid

Het Meester symbool (foto links traditioneel, foto rechts nieuw symbool) lijkt het meest op een opgerolde slang. Dai Ko Myo legt de verbinding tussen de Reiki Master en het Universum. En staat voor alles wat Reiki is. 

Het is het symbool dat de genezers geneest door de kracht van de symbolen harmonie, kracht en afstand te combineren. 

Dai Ko Myo opent de kruin chakra en zorgt ervoor de je een open kanaal bent voor universele energie. Met dit symbool kan de Reiki Master ook op zielsniveau werken, het vergt veel energiesturing en is daarom niet geschikt om bij elke behandeling te gebruiken. 

Raku

Het voltooiingssymbool is de laatste fase van het reiki-afstemmingsproces. Als men Reiki Master wilt worden is dit het laatste teken wat men zal leren. De bedoeling van dit teken is dat de cliënt zal aarden als de behandeling ten einde loopt. 

Behandeling

De Reiki behandeling vindt plaats in een ontspannen en rustgevende sfeer van het Zenhuys. 

Een Reiki behandeling duurt 60 minuten en ik adviseer je om gemakkelijk zittende kleding te dragen zodat je comfortabel kan liggen of zitten. Voor en na de sessie is er ruimte voor een gesprek om te weten te komen waar de behoefte ligt en om te evalueren. Voor de rest hoef je helemaal niks te doen, dan alleen open te staan voor deze mooie magische ervaring. 

Healing Energy

My Passion is to share my love for Yoga and Dance, all my Experiences, Knowledge and Wisdom. Explore and get inspired to awaken in your Power and Soulsdestiny. Feeling the flow of Joy, Lovefulness and Gratitude for Life itself. 

Brigitte