Heart to Heart Soul to Soul 

Kundalini Yoga

Ong Namo Guru Dev Namo

Oneindig scheppend bewustzijn (Ong) ik begroet je, ik buig voor je (Namo).Goddelijke Wijsheid in mij aanwezig (Guru Dev), ik begroet je, ik buig voor je (Namo)

Kundalini Yoga

Kundalini yoga vormt de basis voor alle yogavormen, omdat het om de Kundalini zelf gaat bij alle yoga sadhana (beoefening). 

Maar wat is Kundalini eigenlijk? Kundalini is een pulserende energetische slang van licht die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat (ter hoogte van het stuitbeen) en ligt te slapen totdat hij gewekt wordt. 
De Kundalini ontwaakt en klimt omhoog langs verschillende energiekanalen (nadi’s) die deel uitmaken van onze energetische lichaam. Tijdens het omhoog klimmen worden de zeven chakra’s geactiviteerd, dit zijn energiecentra’s die eveneens langs de ruggengraat liggen en die de verbinding vormen tussen lichaam en geest. Tevens moet de Kundalini drie knooppunten van gehechtheid of Granthi’s passeren waarin onze levenslessen liggen opgeslagen. Als wij de Granthi’s ontsluiten met de juiste “code” dan pas kan de Kundalini zijn weg vervolgen. 
Granthi’s hebben vaak betrekking op kwesties uit het verleden, die in onze chakra’s zijn opgeslagen en daar blokkades vormen. Het opstijgen van de Kundalini kan daardoor aanzienlijk belemmerd worden. Als onze chakra’s worden geactiveerd moeten we emoties, denkbeelden in twijfel trekken en lichamelijke problemen onder ogen zien die wij daarvoor genegeerd hebben. Door de nadi’s te ontsluiten, open te staan voor de lessen die in onze Granthi’s liggen opgesloten en chakra’s te activeren, worden we bewust van onze verborgen problemen. 
Als uiteindelijk de Kundalini de bovenkant van ons hoofd bereikt en doordringt in de hoogste chakra “de kruinchakra” bereiken we een staat van “Verlichting”. Deze kan bereikt worden door meditatie en Kundalini Yoga. 

Kundalini Yoga heeft diverse grondbeginselen:


Kriya’s, ademtechnieken, Asana’s (basiszithoudingen), Mudra’s (vingerhoudingen), Bhanda’s, Mantra’s  en de juiste manier van beoefenen.


Kriya’s

Kriya’s of yogaserie, bestaat uit één of meer oefening(en) en/of  één of meer meditaties en brengt bepaalde verandering teweeg in de toestand van lichaam en geest. Een kriya heeft uitwerking op het denken, het lichaam en de geest.

Kapalabhati (Breath of Fire)

Bij Kundalini Yoga wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide serie ademhalingstechnieken. Ze zijn uitgebreider en verfijnder dan bij andere yogavormen. De adem, het ritme en de diepte, is verbonden met de gezondheidstoestand, de staat van bewustzijn en de emotionele gesteldheid. Kundalini Yoga gebruikt de adem om de energietoestand van het lichaam te veranderen. Wij kennen de langzame ademhaling, de vuurademhaling, onderbroken ademhalingen, fluitende ademhalingen en sitali ademhaling (krullen van de tong).

Asana’s

Asana’s zijn basiszithoudingen, alle delen van het lichaam zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De houding moet dus evenwichtig en gemakkelijk zijn.  De houding moet harmonie weerspiegelen, bij bepaalde diepe meditaties kan het bewustzijn zo veranderen dat je tijdelijk je normale lichaamsgevoel verliest. Het oppervlak waar je op zit mag niet hard of koud zijn. Wij kennen een aantal basishoudingen, de lotushouding, de rotshouding (op de knieën zitten), kleermakerszit, op een stoel zitten, lijkhouding, kraaihouding, kat/koehouding en kikkerhouding.


De mudra’s zijn vingerhoudingen en handen geven een beeld van ons bewustzijn en onze gezondheid weer.  Yogi’s in de oudheid brachten de gebieden van de hand in kaart en ontdekten dat ze correspondeerden met de verschillende delen van ons lichaam en met de hersenen. Ieder gebied heeft met verschillende emoties en gedragsvormen te maken. Door vingers te buigen, te kruisen, te rekken of ze tegen elkaar te leggen of op andere plekken van het lichaam te leggen, kunnen we heel goed met ons lichaam en ons denken communiceren.

Bhanda’s 

De Bhanda’s zijn bepaalde combinaties van spiersamentrekkingen. Deze samentrekkingen veranderen de bloedcirculatie, de druk op de zenuwen en het stromen van het hersen- en ruggemergvocht. Ze leiden ook de stroom van prana of levenskracht naar de nadi’s of energiekanalen, waardoor de Kundalini-energie stroomt. Ze verzamelen de lichaamsenergie om het bewustzijn omhoog te brengen en om het lichaam te genezen. De Jalandhara bhanda, de Uddiyana bhanda en de Mula bhanda. Als je deze drie tegelijk toepast wordt de combinatie Maha bhanda genoemd, de grote bhanda van de Kundalini Yoga. 

Mantra’s 

Mantra betekent het uitzenden van gedachtengolven: het is een methode om het denken te regelen. Er zijn vele mantra’s en iedere mantra heeft zijn eigen kwaliteit, ritme en uitwerking. De combinatie van geluid, resonantie en ritme van de mantra verandert de staat van bewustzijn die weer het patroon bepaalt van de gedachtenstroom. Mantra is niet zomaar een willekeurige aanduiding, het is een geluidstroom die te maken heeft met een object. Wanneer de trilling van een bepaald geluid correspondeert met datgene waar het naar verwijst, is er sprake van een heilige taal. Het chanten van mantra’s is de vereniging van onszelf met de Schepper door middel van trilling en bepaalt op welk bewustzijnsniveau je wilt komen. De kracht van de mantra wordt bepaald door je bewustzijnsniveau. Mantra Yoga verbindt het individu met het geheel. 

De juiste manier van oefenen van Kundalini Yoga

Veel oefeningen bij Kundalini zijn snel en krachtig. Als je  een beginnende yogi bent dan bouw je het tempo langzaam en rustig op. Een oefening wordt afgesloten door een inademing, het even vasthouden van de ademhaling, uitademen en de Mula bhanda toe te passen. Dit helpt om het effect van de oefening te versterken en om de energie naar de hoogste energiecentra te laten doorstromen. Belangrijk na het oefenen is ook de ontspanning na elke oefening. Je ontspant één tot drie minuten in een gemakkelijke houding. Het beëindigen van de yogaserie volgt door een lange ontspanning. Je zal merken dat het je weer zal gronden en terug zal brengen naar de werkelijkheid.𝓞𝓷𝓰 𝓝𝓪𝓶𝓸 𝓖𝓾𝓻𝓾 𝓓𝓮𝓿 𝓝𝓪𝓶𝓸

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Long Time Sun 

By

Belinda Carlisle


May the long time Sun

Shine upon you

All love surround you

And the pure Light 

within you

Guide your way on

Guide your way on

Informatie 

Wil je meer informatie over Kundalini Yoga? 

www.3ho.org

Awakening

My Passion is to share my love for Yoga and Dance, all my Experiences, Knowledge and Wisdom. Explore and get inspired to awaken in your Power and Soulsdestiny. Feeling the flow of Joy, Lovefulness and Gratitude for Life itself. 

Brigitte