Heart to Heart Soul to Soul 

Breath of Yoga


Yoga heeft in het Sanskriet een groot aantal betekenissen.  Verbinden, verenigen of  één maken en in het begrip “verbinden” liggen alle betekenissen opgesloten. De menselijke ziel is een facet of een gedeeltelijke expressie van “de  Overziel” de Goddelijke Werkelijkheid, of te wel de “Bron”  of een substraat van het universum. De staat van bewuste hereniging van deze twee samen met het mentale proces en de discipline waardoor deze vereniging wordt bereikt, noemt men yoga.  ~Patañjali~

                                        

Body, Mind & Soul

Kundalini Yoga

De kennis van Kundalini yoga stamt uit een eeuwenoude leer en werd door Yogi Bhajan voor het eerst in de westerse wereld (1968) geïntroduceerd en openlijk onderwezen. Tot dan toe werd Kundalini yoga alleen mondeling doorgegeven van meester op leerling. 
Yoga ontstond in de tijd dat de mens bewust ging leven. Het vermogen om gezond, gelukkig en geestelijk bewust te leven ontwikkelde zich duizenden jaren geleden en tijdens vele beschavingen. Ze begrepen dat de menselijke gezondheid te maken had met de levensenergie. 
Kundalini yoga vormt de basis voor alle andere yogavormen, omdat het om de Kundalini zelf gaat bij alle yoga sadhana (beoefening). 

Hatha Yoga 

Vanaf 200 voor Christus ontstonden er nieuwe inzichten rondom Kundalini. In deze periode schreef de yoga-meester Patañjali de Yoga-Sūtra’s, een instructie voor het bereiken van Verlichting. Hij beschreef hierin het belangrijke Achtvoudige Pad van Yoga. Dit leidde tot het ontstaan van de Hatha Yoga, een vorm waarbij de acht stappen worden toegepast als manier om de Kundalini te laten ontwaken en spirituele bewustwording te bewerkstelligen.
Hatha Yoga concentreert zich op het vervolmaken van het fysieke lichaam. Het is een vorm die bestaat uit 84 houdingen (asana’s) , 24 mudra’s en 3 maha mudra’s.

Yin Yoga 

Yin Yoga is ook een yogavorm die al eeuwenoud is. Het is een vorm die voortkomt uit het Taoïsme, een Chinese filosofische stroming en levenswijze, ook wel “Daoist Yoga” genoemd. 
De hedendaagse Yin yoga  is dus vrij recentelijk en ontstaan in de jaren 90 in Californïe. Men wilde duidelijk maken dat deze yogavorm een heel andere vorm was dan de meer bekende Yang yogavormen, die ontstaan zijn uit de traditionele Hatha Yoga uit India.
Yin yoga kan helend werken voor mensen, waarbij de balans tussen Yin en Yang zoek is. 
Met Yin yoga wilt men juist ontspannen en even “stil” staan. Yin energie is een vrouwelijke, 

Yoga is als muziek. Het ritme van het lichaam, de melodie van de geest en de harmonie van de ziel creëren de Symfonie van het lichaam. 

B.K.S. Iyengar 

Voor wie?

Yoga is er voor iedereen.
Kom kennismaken met het Body & Mindfulness team van het Zenhuys in Hulst
Zeeuws-Vlaanderen.
Leer kennismaken met de diverse Yogavormen en voel welke Yogavorm bij jou past.
Wil je op de hoogte blijven volg mij op Facebook of Instagram, voor het volgen van lessen ga naar Classes & Workshop

Namasté

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shantihi
Om namaste

May all beings be Free and Happy
in peace with themselves, peace with everything that is around them and peace with the whole universe.

Stretching your Body

My Passion is to share my love for Yoga and Dance, all my Experiences, Knowledge and Wisdom. Explore and get inspired to awaken in your Power and Soulsdestiny . Feeling the flow of Joy, Lovefulness and Gratitude for Life itself. 

Brigitte