Algemene richtlijnen voor de beoefening van Yoga


De geldende richtlijn van het RIVM is leidend, daarnaast zijn specifiek voor de beoefening van yoga de volgende maatregelen van kracht:

Overzicht van de maatregelen voor yogabeoefenaars


 • Houd 1,5 meter afstand. Kom alleen op afspraak of bij een inschrijving. 
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
 • Kom niet eerder dan afgesproken tijd voor les naar de studio.
 • Blijf thuis als je op een van de vragen van de vooraf gestuurde gezondheidscheck “Ja” antwoordt. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
 • Schud geen handen, en maak geen lichamelijk contact. Kleed je thuis om. 
 • Neem een eigen yogamat mee en eventueel gewenste materialen. 
 • Neem eventueel een eigen afsluitbare drinkfles mee. 
 • Neem zo min mogelijk mee naar de studio.
 • Ga thuis naar het toilet voorafgaand aan het bezoek in de studio. 
 • Desinfecteer of was je handen bij binnenkomst. 
 • Betaal vooraf online of eventueel met pin of contactloos. 
 • Verlaat direct na de les of afspraak de studio. Het dragen van een mondmasker is verplicht 

 Capaciteit

 • Zorg dat medewerkers, docenten en beoefenaars altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren; 
 • Zorg dat per yogaschool in de zaal, welke wordt gebruikt voor de beoefening van yoga, de beschikbare capaciteit op basis van de 1.5m is bepaald. 
 • Zorg dat de specifieke locatie voor beoefening van yoga duidelijk is gemarkeerd, zodat het aantal beoefenaars nooit, de op basis van de 1.5m regel gestelde capaciteit, van de yogazaal kan overschrijden. 
 • Zorg dat de docent een uitgewerkt lesplan opstelt zodat de lessen op de gemarkeerde locatie kunnen plaatsvinden (veelal de yogamat) 
 • Zorg dat yogabeoefenaars op georganiseerde wijze de yogazaal betreden en volgens een duidelijke routing op de voor hen aangewezen beoefeningslocatie bereiken en deze ook weer kunnen verlaten. Een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor yogabeoefenaars onderling geldt slechts voor yogabeoefenaars tot en met 12 jaar;

Accommodatie

In de centrale ruimte van het centrum de routes volgen naar en van de zaal, tijdens het lopen 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen! Ook bij het naar het toilet gaan tijdens de Yoga een mondkapje dragen. In de zaal tijdens de yoga dragen we GEEN mondkapje!

Registratie

 • De ondernemer houdt een registratie bij van de bezoekende yogabeoefenaars, alsmede alle werknemers, docenten en mogelijke andere betrokkenen; 
 • Ondernemers melden zich bij de GGD indien zij een ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren, 
 • Zodat de registratie gebruikt kan worden voor bron- en contactopsporing mochten zich gevallen van COVID-19 voordoen.

Ventilatie

Het is belangrijk dat er continu goed geventileerd wordt (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen. Volg de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies voor het ventilatie- en/of airconditioningssysteem, waaronder het bouwbesluit. Belangrijk is ook dat er geen draaiventilatoren worden geplaatst. 

Aanvullend algemene punten

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door goede triage (yogabeoefenaars, medewerkers én docenten) en het nemen van de verder beschreven maatregelen is geen extra persoonlijke bescherming nodig binnen de accommodatie, zoals een niet-medisch mond/neusmasker of handschoenen. De keuze voor gebruik van nietmedische mond/neusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen ligt echter bij de ondernemer, medewerkers, docenten en yogabeoefenaar zelf. 

Gezondheidscheck/triage

 •  Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vindt vooraf plaats bij beoefenaars, medewerkers en docenten, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. 
 • Yogabeoefenaars ontvangen over deze maatregelen informatie bij reservering van een les en vinden de informatie ook terug in de yogaschool. 
 • De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan de beoefening van yoga, goed moet worden vastgesteld of de beoefenaar, gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 en geen deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. En dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Hiertoe stel de VYSN een vragenlijst ter beschikking aan haar leden.
 • Beide partijen (yogaschool en deelnemer) dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. De yogadocent of host doet de triage op locatie. GEZONDHEIDSCHECK / TRIAGE Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de yogabeoefenaar, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen. Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden: 


Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord, mag de yogabeoefenaar, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?


Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.

Bron: voor meer informatie:  https://c1798058-6c57-44bd-81a6-adaeb9821111.filesusr.com/ugd/3f45e6_17f2d79743bb43e6bbcb53108e999483.pdf

Health

My Passion is to share my love for Yoga and Dance, all my Experiences, Knowledge and Wisdom. Explore and get inspired to awaken in your Power and Soulsdestiny. Feeling the flow of Joy, Lovefulness and Gratitude for Life itself. 

Brigitte